Ewaluacja problemowa

Raport z ewaluacji problemowej: Efekty przeprowadzonej w Społecznej Szkole Podstawowej OMEGA

Badanie zrealizowało Kuratorium Oświaty w Katowicach w dniach 15, 16, 19, 20 i 21 kwietnia 2010 roku. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji zbierał i analizował informacje o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł i przy wykorzystaniu różnych metod badawczych. Dzięki temu ewaluacja zewnętrzna daje wyniki o dużej wiarygodności, jest profesjonalnie zaplanowana i wykonywana, a niezwiązani z badaną szkołą wizytatorzy zapewniają obiektywność.

Pobierz raport z ewaluacji problemowej